Thứ năm ngày 17/4/2014

Tin mới:

Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thư viện ảnh

Quảng cáo

Liên kết website

  Trang chủ » Thư viện điện tử

sự hình thành và phát triển của nghệ thuật quân sự việt nam

phạm văn thương
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2013 10:31 PM

 ĐỀ CƯƠNG  BÀI 2

  SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA

NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM

I.  Khái quát cơ sở  và quá trình hình thành , phát triển của

NTQS Vit Nam

1. Những yếu tố tác động đến việc hình thành nghệ thuật quân sự Vit Nam

1.1  Địa lý:

* Vị trí

- Vit Nam nằm ở Đông Nam châu Á, tiếp giáp với Thái Bình Dương->  Có ví trí chiến lược quan trọng ở khu vực Đông Nam Á, có hệ thống giao thông  thuận lợi cho việc giao lưu với các nước trong khu vực là thế giới, cửa ngõ đi vào lục địa châu Á, cửa ra TBD -> luôn bị  kẻ thù nhòm ngó, tấn công xâm lược

-> Đòi hỏi dân tộc phải luôn nêu cao tinh thân cảnh giác, đoàn kết, sát cánh bên nhau để tạo nên sức mạnh chống lại thiên nhiên và giặc ngoại xâm .

* Địa hình

 Địa hình rừng núi là địa hình cơ bản và phổ biến , trên đó NTQS của Vit Nam phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, phù hợp với sở trường" yếu chống mạnh, ít địch nhiều" nhưng hiệu quả tác chiến lại rất cao

* Khí hậu :

- Khí hậu thuộc khu vực nhiệt đới, một phần xích đạo, nóng ẩm mưa nhiều, có lợi thế đặc biệt về sinh tháI, song có nhiều mặt khắc nghiệt, thời tiết thất thường, lũ lụt, bão tố, hạn hán

- Khí hậu cũng tác động lớn đến hành động tác chiến, nhất là tác chiến của bộ đội chủ lực 

1.2  Kinh tế:

- Dân tộc ta đã biết kết hợp chặt chẽ tư tưởng xây dựng đất nước đi liền với củng cố quốc phòng, sẵn sàng đánh giặc giữ nước theo tinh thần "quốc phú, binh cường" “ ngụ binh ư nông”

- Trong xây dựng đất nước tổ tiên ta đã tích cực phát triển sản xuất để ổn định nâng cao đời sống của nhân dân

1.3 Chính trị - văn hóa - xã hội:

- Mục đích chính trị : đánh đuổi ngoại xâm  vệ tổ quốc, giành ĐLDT-> huy động được sức mạnh của dân tc-> là cơ sở để tiến hành chiến tranh nhân dân

-  Tổ chức ra Nhà nước sớm, xác định chủ quyền lãnh thổ , tổ chức ra quân đội, đề ra luật lệ phép tắc để quản lý bảo vệ, xây dựng đất nước.

-  Nhân dân sống hòa thuận, đoàn kết , nhất trí cao, yêu quê hương đất nước ( 54 dân tộc , không qua chế độ chiếm hữu nô lệ, cát cứ phân chia )

-  Nền văn hóa bản địa xuất hiện sớm có phong tục tập quán phong phú, đa dạng trong sự thống nhất.( Nhà- Làng- Nước)

-  Hình thành những giá trị văn hóa truyền thống: yêu nước, đoàn kết cộng đồng, cần cù sáng tạo, bất khuất chống ngoại xâm

1.4 Đối tượng tác chiến

1.5 Kế thừa truyền thống quân sự của dân tộc và tiếp thu tinh hoa quân sự thế giới

=>  Những yếu tố trên đã quyết định dến việc hình thành , phát triển nghệ thuật đánh giặc sáng tạo độc đáo của tổ tiên ta

2. Các giai đoạn hình thành và phát triển của NTQSVN

2.1 Từ thế kỷ III tr.CN- đến đầuthế kỷ  X

2.1 Từ đầu  thế kỷ X- đến đầuthế kỷ  XX

2.1 Từ đầu  thế kỷ XX-  1975

II/ Đặc điểm và nội dung chủ yếu của NTQSVN

1.Đặc điểm của NTQSVN

1.1 Nghệ thuật chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc.

 - Chiến tranh  nhân dân toàn dân đánh giặc  là nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự Việt Nam thể hiện cả trong khởi nghĩa và trong chiến tranh.

-  Cơ sở:

 + xuất phát từ tính chất chính nghĩa của cuộc chiến tranh giảI  phóng dõn tc

+  truyền thống đoàn kết, tư tưởng trọng dân, yêu dân, tin dân của Phương Đông

+ Từ so sánh lực lượng giữa ta và địch, từ đặc điểm của chiến trường Vit Nam

- Nội dung

+ Lực lượng tham gia đánh giặc là toàn thể dân tộc

+ Thế trận đánh giặc là thế trận chiến tranh nhân dân.

+  Tổ tiên ta vận dụng địa hình xây dựng thế trận (Sông Cầu, Bạch Đằng) sử dụng cách đánh của lực lượng vũ trang được tổ chức gồm nhiều thứ quân

- Sử dụng linh hoạt, rộng rãi các hình thức đánh giắc để đạt được hiệu quả chiến đấu cao: Mai phục, tập kích bất ngờ, công thành, thủy chiến.

- Tập trung lực lượng tổ chức các trận quyết chiến chiến lược: Như Nguyệt, Bạch Đằng, Chi Lăng, Ngọc Hồi, Đống Đa... để giành thắng lợi quyết định trong chiến tranh.

1.2  Tư tưởng tích cực và chủ động tiến công.

- Tư tưởng tích cực và chủ động tiến công là bản chất cốt lõi của NTQSVN

- Là tư tưởng xuyên suốt trong quá trình đánh ngoại xâm, là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi trong chiến tranh. Là tinh thần tích cực chuẩn bị , giành quyền chủ động  đánh địch trên các mặt trận, bằng mọi lực lượng, mọi thứ vũ khí, mọi hình thức, trên mọi  quy mô, ở mọi nơi trong mọi lúc

-Là nghệ thuật của chiến tranh nhân dân , biết phát huy chỗ mạnh, đánh vào điểm yếu của kẻ thù. Tiến công liên tục, từ nhỏ đến lớn , từ cục bộ đến toàn bộ  nhằm tiêu diệt sinh lực địch , làm thay đổi so sánh lực lượng trên chiến trường, thay đổi cục diện chiến tranh và đi đến thắng lợi.

- Trong tác chiến cha ông ta vận dụng rất linh hoạt tư tưởng tích cực chủ động tiến công.

1. 3. NTQS Vit Nam mang tính tổng hợp ngày càng cao

-  Quy luật chiến tranh: mạnh được, yếu thua

Phải tạo ra sức mạnh tổng hợp. Thể hiện: Mục đích tổng hợp, sử dụng lực lượng tổng hợp và đánh bằng phương thức tổng hợp,

+ về mục đích : bao gồm cả quân sự và chính trị

+ lực lượng tổng hợp : gồm lực lượng vũ trang 3 thứ quân và lực lượng chính trị của quần chúng

+ kết hợp chặt chẽ giữa lực- thế- thời  cơ

+ Phương  thức tổng hợp : kết hợp tác chiến tập trung với tác chiến du kíchđẻ phát huy hết khẳ năng của mọi lực lượng, mọi vũ khí, phương tiện cả hiện đại , nửa hiện đại và thô sơ , có thể vận dụng nhiều  cách đánh linh hoạt

2. Nội dung chủ yếu của NTQSVN

2.1 Lấy lực l­ượng vũ trang ba thứ quân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc

* C ơ sở

- TÍnh chất chiến tranh chÍnh nghĩa giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đó quy định bản chất nền quân sự Việt Nam:

-  Quần chúng tự nguyện tham gia các cuộc chiến tranh “ giặc đến nhà trẻ già cùng đánh” trở thành phương châm hành động của người Việt Nam.

- Vỡ vậy, NTQS VN chỉ đạo toàn dân đánh giặc; tổ chức, chỉ đạo tác chiến tập trung của bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ vũ trang đánh địch và kết hợp các quy mô tác chiến, các hÍnh thức đấu tranh

=>   Chỉ khi nào phát động được cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân tham gia đánh giặc mới giành được thăng lợi; không động viên được đông đảo nhân dân, chỉ tiến hành chiến tranh bằng quân đội chính quy thì dù quân có đông , vũ khí nhiều, sớm muộn cũng thất bại.

2.2 Nghệ thuật kết hợp ph­ơng thức tác chiến du kích với  tác chiến chính quy

-                     Đây là nội dung rất cơ bản của nghệ thuật phát động cả nước đánh giặc

-                     Lực lượng du kích và lực lượng chính quy đều giữ địa vị chiến lược trong chiến tranh nhân dân VN

-                     Chiến tranh du kớch là hỡnh thức chiến đấu rộng khắp của toàn dân, là cơ sở của tác chiến chính quy.

-                     Tác chiến chính quy là trụ cột của của chiến tranh du kích, có tác dụng quyết định trong việc tiêu diệt sinh lực chủ yếu của địch và giành thắng lợi cuối cùng

-                     Sự kết hợp giữa hai lực lượng và hai hỡnh thức tỏc chiến trờn tạo điều kiện thúc, đâỷ lẫn nhau trong tác chiến đưa chiến đấu đến thắng lợi

2.3  Kết hợp chặt chẽ giữa lực, thế, thời, m­ưu , phát huy  quyền chủ động đánh địch

2.4 Vận dụng cách đánh linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đối tư­ợng tác chiến

+ NTQSVN biết phát huy cái mạnh và cách đánh sở trường không cho địch phát huy cái mạnh và cái sở trường của chúng:

2.5 Kết hợp tác chiến với các mặt đấu tranh, coi trọng và phát huy  cao độ yếu tố chính trị tinh thần

- Chiến tranh là sự thử thách và đối đầu toàn diện giữa các bên tham chiến .

- Đấu tranh chính trị là cơ sở cho đấu tranh vũ trang phát triển đồng thời là phương thức tiến hành tiến công địch

- Đấu tranh vũ trang giữ vai trũ trực tiếp quyết định trong việc tiêu diệt địch, giành thắng lợi cho cuộc kháng chiến, bảo vệ quần chúng nhân dân, hỗ trợ cho đấu tranh chính trị và nổi dậy giành quyền làm chủ chiến trường

- Đấu tranh  ngoại giao:  kết hợp với mặt trận  quân sự để kết thúc sớm cuộc chiến tranh

Mặt trận binh vận: Một mặt làm cho binh lính địch thấy rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược , mặt khác vạch trần tội ác , âm mưu thâm độc của kẻ thù,  phân hóa, cô lập kẻ thù , kích thích tính chủ quan kiêu ngạo của tướng giặc  , làm cho binh lính giặc chán nản, tạo cơ hội cho mạt trân quân sự giành thắng lợi .

-> Kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, binh vận là nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự Việt Nam

III/  Ý nghĩa nghiên cứu và định hướng vận dụng

1. Nghiên cứu lịch sử NTQS, phải nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ BVTQ thông qua trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo, điều hành LLVT và điều hành chiến tranh.

2. Lịch sử NTQS là phư­ơng thc th­ường xuyên được hoàn thiện, mở rộng tầm nhìn cho cán bộ, cung cấp t­ư liệu cho t­ư duy trong việc nghiên cứu, phát triển lý luận NTQS hiện đại.

3.Lịch sử nói chung, lịch sử NTQS nói riêng lúc nào cũng là vũ đài của cuộc đấu tranh quyết liệt giữa những TTQS vô sản và t­ư sản với nhiều mối quan hệ, trong đó có mối quan hệ giữa con ngư­ời và vũ khí, các nhân tố quyết định sự phát triển của NTQS.

4.Nghiên cứu lịch sử NTQS không phải tìm sự giống nhau về hiện t­ượng, sự lặp lại của tình huống quân sự, không phải tìm khuôn mẫu có sẵn của quá khứ...Lịch sử là con đ­ờng đi đến một t­ư duy có kế thừa, sáng tạo, sự dũng cảm đặt ra những vấn đề mới, sự vận động phát triển trong tình hình mới một cách hiệu quả nhất.  

Thông báo

Thành viên đăng nhập

UserName :  
Password :  

Các thành viên của lớp

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Mỹ Khê, xã Tự Cường- Tiên Lãng - Hải Phòng
0973410426
Nguyễn Thị Bảo Hà
Số 32 Minh Khai,Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
0904283285
Đặng Hồng Cảnh
Thôn 1, Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
01245246775
Đinh Quang Tùng
Thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, An Dương Hải Phòng
01222283102
Phạm Đình An
Kim Đới II, Xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
0973395582
Phạm Duy Hinh
Thành Tô, Hải An, Hải Phòng
0976233808
Chu Bích Diệp
97B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
01649611054
Phạm Văn Hoản
Kim Đới II, Xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
01646799596
Đào Hồng Quân
Đội 7, Xuân Úc, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng
0975724602
nguyễn thúy nga
Thị trấn An Dương, An Dương, Hải Phòng
01689920538